MALÉ KARPATY

Ide o nevysoké stredohorské pásmo dlhé asi 100 kilometrov. Začínajú v Bratislave (pásom od územia severne od Devína po Bratislavský hradný kopec) a tiahnu sa až po Nové Mesto nad Váhom a Bzince pod Javorinou. Geologickou súčasťou Malých Karpát sú taktiež rakúske Hainburské vrchy.

Z pohľadu zbierania minerálov patria k veľmi zaujímavým pohoriam SR. Vyznačujú sa pestrou zmesou hornín a s tým súvisiacich mineralizácii. Netreba zabúdať ani na ich bohatú banskú minulosť.

GEOLOGICKÁ STAVBA MALÝCH KARPÁT