Bratislava - Hrubá Pleš

16.12.2023

Odkryv v lese neďaleko bratislavského Lamača. Súradnice WGS84: 48.2766381N, 17.0741789E

V lesoch nad bratislavským krematóriom sa vyskytujú metamorfované (premenené) horniny stredného až vyššieho stupňa premeny - svorové ruly až biotitické pararuly. Pre zberateľov sú tieto horniny zaujímavé obsahom zrejme najkraších slovenských staurolitov.

Ak máte záujem o minerály z tejto lokality píšte na mineraly.karpat@gmail.com

Možnosti zberu

V lese sa dajú zbierať vzorky horniny s drobnými kryštálmi staurolitu (bežne 1 - 3 mm, zriedkavejšie väčšie) hnedej farby a granátu (almandínu) ružovej až červenej farby. Almantín je drobný do 1 mm, len zriedkavo väčší. 

Staurolit je typický minerál metamorfných (premenených) hornín a v Malých Karpatoch vznikol pri metamorfóze pôvodných ílovito-piesčitých sedimentov v podmienkach vysokých tlakov a stredne vysokých teplôt. V miestnych horninách často vytvára typické krížové zrasty. Vek hornín bol stanovený na silúr - devón (prvohory).

Aj napriek tomu, že kvalita miestneho staurolitu je vo všeobecnosti slabá, ide zrejme o najkrajší slovenský staurolit. Kryštály sú menšie ako z Pezinka, ale o niečo krajšie. Zaujímavé hlavne pre systematického zberateľa.


Prístup na lokalitu

Prístup na lokalitu je pre peších bezproblémový. Povedľa vedie aj cyklotrasa z Lamača smerom na Záhorskú Bystricu alebo Kačín. Autom sa na miesto nedostanete pretože vám v tom zabránia rampy pri vstupoch do lesa. Nájsť samotné miesto môže byť trochu obtiažne a je lepšie zorientovať sa pomocou GPS. Predmetné horniny sa nachádzajú v okolí kóty Hrubá Pleš. Osobne sa mi podarilo nájsť najkrajšie vzorky so staurolitom cca 200 m južnejšie od Hrubej Pleši.


Fotogaléria (2023)