STARÉ BANSKÉ POJMY

brotvan - plochá kovová nádoba 

cimung - výdreva 

cinder - zápalná šnúra 

cuk - prievan 

erbštôlňa - dedičná stôlňa 

fajslík - väčšie kladivo 

firšt - vrch, strop chodby 

firštok - vrch, strop chodby 

gang - rudná žila 

glan - plocha tektonického porušenia horniny 

gracka - plochá motyka 

grajzňa - prirodzená dutina vyplnená drúzami minerálov 

granec - drevená výstuž vertikálnych diel, komínov 

halna - odval 

hangot - nadložie žily 

herbštolňa - dedičná stôlňa 

lancuh - reťaz 

ligent - podložie žily 

mundloh - ústie štôlne 

piarg - hl

ušina šina - koľajnica 

šinovec - kovaný klinec upevňujúci koľajnicu 

šlauf - gumená h

adica štanga - železná tyč 

štola - horizontálna chodba vychádzajúca na p

ovrch štreka - dopravná trať, koľajište 

štros - podzemné pracovisko 

šurf - povrchová starecká dobývka, pinga 

šut - komín na zosypanie rúbaniny na nižší obzor 

švider - vrták ulma - bok chodby 

vanta - veľký kus horniny 

zink - uklonená chodba 

zol - spodok chodby