Poprad - Kvetnica (malý lom)

03.01.2024

Opustený paleobazaltový lom cca 2 km južne od Popradu. Súradnice WGS84: 49.0251511N, 20.2806317E.

Pri Kvetnici sa nachádzajú dva lomy v paleobazaltoch (melafýroch) chočského príkrovu. Menší lom je v dnešnej dobe už opustený. Najspodnejšia etáž je zatopená. Väčší lom sa nachádza už v katastrálnom území obce Hranovnica. V paleobazaltoch sú pomerne časté mandle vyplnené chalcedónom (niekedy achátom) a uhličitanmi. Väčšie mandle majú spravidla uhličitanové jadro obalené chalcedónom alebo achátom. Hornina je pomerne popraskaná, rovnako vzorky achátov sú prestúpené drobnými trhlinkami.

Bázu chočského príkrovu tvoria úlomkovité usadené horniny charakteru pieskovcov, bridlíc a arkóz (pieskovce bohaté na živce). Sú prvohorného – permského veku. Na niektorých miestach v nich (napr. Kvetnica, Malužiná, Sološnica, Lošonec, ...) vystupujú rozsiahle telesá melafýrov. Tieto "staré čadiče" sú pozostatkom dávnych sopiek z konca prvohôr. V paleobazaltoch sa nachádzajú dutiny po unikajúcich plynoch. ktoré sa po určitom čase vyplnili rôznymi minerálmi, vyzrážanými z vodných roztokov kolujúcich v hornine. Nazývajú sa mandle. Majú guľovitý, elipsovitý alebo nepravidelný tvar

Ak máte záujem o minerály z tejto lokality píšte na mineraly.karpat@gmail.com

Možnosti zberu

V minulosti bol lom známi achátmi ale aj vzorkami kryštalických kalcitov potiahnutých prírodným asfaltom. V lome bolo možné zbierať taktiež vzorky sulfidov (chalkopyrit, covellit, bornit), sekundármych minerálov medi (azurit, malachit) aj kremeňa. Acháty boli charakteristické svojou červenou až oranžovou farbou. Z paleobazaltov bol v minulosti popísaný taktiež barit a asociácia minerálov epidot, pumpellyit, prehnit.

V súčasnosti je zber minerálov v opustenom lome do značnej miery minulosťou. Na stenách a ceste sa ešte občas dá nájsť vzorka chalcedónu, príp. achátu. Na južnej stene sú slabé vzorky malachitu a azuritu. Na niekoľkých miestach obsahuje paleobazalt pekné približne centimetrové výrastlice zelenkavých plagioklasov. Vzorky červených chalcedónov až achátov je možné ešte nájsť na starých lesných cestách v okolí (napr. okolo miestnej zvernice). Sulfidy boli v minulosti v hľadáčiku banských majstrov, v okolí lomu (Kvetnice) sa nachádza množstvo starých banských diel (štôlne, pingy). Miestny banícky spolok s mestom banské štôlne rekonštruuje a osádza informačné tabule. 


Prístup na lokalitu

Lom sa nachádza pri ceste z Popradu smerom na Rožňavu. Pri lome je možné zaparkovať.


Fotogaléria (2015 - 2020)